BUILDERS CORPORATION, s.r.o.

O nás

BUILDERS CORPORATION je stavebná spoločnosť, pôsobiaca v rámci celého Slovenska z mnohými skúsenosťami a zrealizovanými zákazkami, vedenými do úspešného konca k spokojnosti oboch účastníkov realizácie diel.
Spoločnosť sa zaoberá stavebníctvom, ako celkom, t.j. komplexné riešenia stavieb od základov po krov, vrátane interiérov, exteriérov, pri realizácií domov, polyfunkčných budov, objektov, terénu a okolia, bytov, bytových jadier a iného vrátane spolupráce SUB-dodávok pre kvalitnejšie prevedenia prác do úspešného konca.

  • Konateľ spoločnosti: Andrej Kolarčík
  • Riaditeľ spoločnosti: Andrej Kolarčík
  • Vo veciach zmluvných: Štefan Kolarčík, Andrej Kolarčík
  • Vo veciach technických: Andrej Kolarčík
  • Zástupca zamestnancov: Miroslav Taraník
  • Technik inštalácií: Miroslav Mišík

IČO: 47884525
IČ DPH:  SK2024129888

IBAN: SK5002000000003354976653
Peňažný ústav: VÚB, a. s.

BUILDERS CORPORATION s.r.o.
A. Sládkoviča 4/4
Prievidza 971 01

info@builderscorporation.sk
+421 917 653 448