BUILDERS CORPORATION, s.r.o.

Služby

Naša spločnosť zabezpečuje nasledujúce služby:

 • základy budov, rodinných domov,
 • výstavba budov, rodinných domov,
 • zatepľovanie budov, rodinných domov,
 • parkoviská – vrátane terénnych úprav,
 • exterierové práce:
  • opravy fasád,
  • rekonštrukcie fasád,
  • rekonštrukcie okien,
  • rekonštrukcie parkovísk,
 • interierové práce:
  • sadrokarotónové realizácie,
  • tenkovrstvé,hrubovrstvové omietky,
  • realizácie obkladov, dlažieb,
  • maliarské práce,
 • realizácie podláh a zárubní, vrátane garnitúr,
 • rekonštrukcie, výmeny okien a okenných výplní,
 • elektroinštalácie,
 • rozvody zdravotechniky,
 • ostatné realizácie podľa požiadaviek zákazníkov.