BUILDERS CORPORATION, s.r.o.

Šambrány

Renovácia budov s prihliadnutím na historický charakter

Renovujeme budovy s prihliadaním na ich historický motív, či už ide o chránené dielo, alebo len bežnú údržbu obvodového plášťa so zachovaním pôvodného motívu.

Pri takýchto renováciach sa používajú rôzne dekoračné profily, prvky, ktoré slúžia ako adekvátna náhrada v požadovanom rozmere, pre zachovanie pôvodnej výzdoby. Používame EPS hustoty 25 – 100 kg/m3 s povrchovou úpravou, vyrezávané do požadovaných tvarov rôznych líšt, parapetov, šambrán, ríms a podobne.

Rozdelenie líšt je kategorizované na interiér a exteriér, ďalej na rímsy, šambrány, parapety, stĺpy, kliny, nadokenné dekoračné prvky, oblúky a iné.

Vyrábané tvary je možné navrhnúť do akýchkoľvek rozmerov, v rámci možností výrobného stroja. Navrhnuté a vyrobené dekoračné prvky sa potom správnym montážnym postupom zrealizujú a povrchová úprava slúži pre dokonalý styk s farbou, prípadne iným druhom chémie.

Výsledný efekt potom zodpovedá pôvodnému podkladu, ktorý sa mal zrekonštruovať, prípadne zatepliť. Alebo novo navrhnutému dielu, pri vytváraní nového diela s ozdobnými prvkami.