BUILDERS CORPORATION, s.r.o.

Príspevok na zateplenie rodinného domu

Zatepľujte s nami

a získajte dotáciu na zateplenie domu, strechy, výmenu okien, jednotky kúrenia a iného, potrebného na zníženie energetickej závislosti! Dnešným rokom, a to konkrétne 17.10.2022, spúšťa Slovenská agentúra životného prostredia v zastúpení štátu dotácie.

Komplexné stavebné riešenie

Preto sme tu my, firma, ktorá sa na trhu už roky venuje komplexnému riešeniu domov, bytov a ďalších budov.

Sme registrovaní v systéme partnerov pre uskutočňovanie projektov pre plán obnovy domov a radi Vám pomôžeme túto dotáciu získať. Príspevok sa vzťahuje na široké spektrum realizácii, ktoré spadajú pod iniciatívu Obnov Dom (www.obnovdom.sk), od zateplenia obvodového plášťa, strechy, povaly, pivníc, konštrukcií, výmeny výplní otvorov, zdroja tepla, inštalácie fotovoltaiky, solárnych panelov, tepelných čerpadiel a ďalších úprav týkajúcich sa obnovy domu a následného zníženia energetickej náročnosti a závislosti.

Program OBNOV DOM

Obnov svoj dom s nami! Obnova rodinných domov je v pláne obnovy určená pre boj s klimatickou a energetickou krízou. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie.

Ako na to? JEDNODUCHO!

Stačí, aby žiadateľ spĺňať kritériá uvedené vo výzve:

  1. Je vlastníkom, alebo spoluvlastníkom rodinného domu
  2. Je fyzickou osobou, a zároveň občanom Slovenskej republiky, resp. iného členského štátu EÚ
  3. Má v rodinnom dome trvalý pobyt
  4. Nemá daňové nedoplatky, ani nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení
  5. Je vlastníkom bankového účtu uvedeného na žiadosti.

Čo musí spĺňať Váš dom, aby ste získali dotáciu ?

  1. Bol postavený pred 1.1.2013 a nachádza sa na území Slovenskej republiky
  2. Je využívaný výlučne na bývanie
  3. V projektovom energetickom certifikáte je zatriedený výlučne ako dom na bývanie a vypracovala ho osoba odborne spôsobilá na vyhotovovanie certifikátov.

TAKÝTO CERTIFIKÁT VÁM SAMOZREJME ZABEZPEČÍME.

A teraz si to porovnajme

Priemerné ceny zateplenia fasád domov sa pohybujú v rozmedzí 50-70€/m2 podľa rozsiahlosti projektu, detailov a technických možností.

Priemerný rodinný dom teda pri realizácii zateplenia domu certifikovanou firmou vychádza okolo 25000€ s dph vrátane energetického certifikátu, projektu a pri použití certifikovaného systému a hrúbky materiálov, ktoré budú postačujúce na zníženie energetickej závislosti o 30 – 60 %.

Štát prepláca až 60% z reálne vynaložených nákladov na obnovu domu a teda zníženie energetickej náročnosti a závislosti.

V konkrétnych číslach je to teda 60% z 25000€ a teda 15000€, ktoré sa vám vrátia.

Po dosiahnutí zníženia energii v rozmedzí 30 až 60% máte nárok na dotáciu vo výške maximálne 14000€.
Po dosiahnutí zníženia energii o viac ako 60% máte nárok na dotáciu v maximálnej výške až 19000€.

Zavolajte nám +421 917 653 448