BUILDERS CORPORATION, s.r.o.

Čistenie fasád

Naša spoločnosť ponúka realizáciu čistenia fasád.

Múry kvôli nedostatku slnka vo vlhku nestíhajú preschnúť a tak na nich vznikajú kolónie mikroorganizmov.

Fasády je preto potrebné čistiť.

Naša spoločnosť používa prípravky s fungicidnými prísadami.

Tie účinne likvidujú plesne a škodlivé mikroorganizmy a tým fasády navracajú do pôvodného stavu. Ďalším faktorom vplývajúcim na znečistenie je prah a špina, smog z áut. Veľké množstvo fasád popri cestách je znečistených práce týmto spôsobom. Správny výber prípravkov na odstraňovanie nečistôt a ich aplikácia vráti fasáde zašlú slávu.

Čistiace práce vykonávame zo závesných lávok, ktoré je možné ukotviť na akúkoľvek plochú strechu, v prípade šikmých striech sa práce realizujú z autoplošín.